משימה מקוונת - קומיקס

קראו מחדש את התכנים שלמדנו עד עתה (באתר).
בחרו נושא אחד וצרו סביבו קומיקס קצר באמצעות הכלי "מדברים קומיקס".

על הקומיקס לעשות שימוש באחד הנושאים או המושגים שנלמדו - בצורה יצירתית (ורצוי גם משעשעת).

המשימה ביחידים או בזוגות.

לאחר שסיימתם ליצור את הקומיקס, שמרו את התמונה ושלחו אותה אלי באמצעות הטופס הבא.