שני בר יוסף

מהו משאל עם?השאלה להכרעה: טיעונים בעד
(עם היפרלינק לכל טיעון)
טיעונים נגד
(עם היפרלינק לכל טיעון)
   
   


קישור לסקר להצבעה:
Comments