wr-hrwny

מהו משאל עם?
משאל עם הוא העמדת שאלה בעניין חקיקתית, חוקתי ופוליטית  להצבע של כל בעלי זכות הבחירה במדינה.השאלה להכרעה האם את/ה בעד או נגד מחירת סיגריות לקטינים


 טיעונים בעד מחירת סיגריות לקטינים
(עם היפרלינק לכל טיעון)
טיעונים נגד מחירת סיגריות לקטינים
(עם היפרלינק לכל טיעון)
רוב הקטנים משיגים את רוב הסיגריות מהמכונותכל מוחר שימכור סיגריות לקטנים יענש בכנס של מעל 12 אלף שקלים.

מכירת סיגריות לקטינים היא נגד החוק  קישור לסקר להצבעה:
Comments