גישות כלכליות-חברתיות


 

ליברליזם (ניאו ליברליזם)

ימין כלכלי חברתי

סוציאל-דמוקרטיה

שמאל כלכלי חברתי

ערך מוביל

חירות כלכלית לאדם

שוויון כלכלי בין כולם

היבט כלכלי

מיסוי נמוך

המדינה ממעטת להתערב בכלכלה - "שוק חופשי "

מדיניות של הפרטה –מכירה של נכסים מהמדינה לידיים פרטיות

מיסוי גבוה

מדינה מאוד מתערבת בכלכלה

מדיניות של הלאמה – המדינה מעבירה לידיה רכוש פרטי

סובסידיות על מוצרים בסיסיים

היבט חברתי

נותנים שירותים חברתיים מצומצמים

(שירותים חברתיים = רפואה , חינוך , דיור , זכויות עובדים , תנאי קיום )

מתן שירותים חברתיים נרחבים

(שירותים חברתיים = רפואה , חינוך , דיור , זכויות עובדים , תנאי קיום )

משמעות כלכלית-חברתית

פערים חברתיים בין עשירים לעניים

צמצום פערים בין עשירים לעניים

Comments