דוגמא לדרך בה יש לענות לשאלות אירוע באזרחות

 

דוגמא לדרך בה יש לענות לשאלות אירוע באזרחות

הסבר: חלק גדול מהשאלות באזרחות הן שאלות אירוע, כלומר שאלות בהן מוצג אירוע ויש לזהות את הזכות / עיקרון / מובן וכד' הנמצאים במרכז האירוע. התשובה תהיה בצורת צהצ"ה:

ציין – כתוב/י את שמה של הזכות / עיקרון / מובן וכד' שהתבקשת בשאלה.

הצג – כתוב/י את ההגדרה של הזכות / עיקרון / מובן שכתבת בסעיף הקודם. חשוב מאוד: לא להשתמש בשמה של הזכות / עיקרון / מובן בהגדרה שלו. דוגמא לטעות:  חופש הביטוי היא זכותו של האדם שיהיה לו חופש ביטוי. מה הבעיה? שכתבנו שחופש הביטוי זה שיש לך חופש הביטוי..... אבל אין כאן הסבר מה זה חופש הביטוי. דוגמא לתשובה נכונה: חופש הביטוי הוא זכותו של האדם לבטא את דעותיו בדרכים שונות ומגוונות.  למה זו תשובה טובה? כי היא מסבירה מה זה חופש הביטוי ומה הוא כולל.

צטט  - כתוב ציטוט מהאירוע שבשאלה אשר מעיד על קיומה של הזכות / עיקרון / מובן שאותו ציינת. מומלץ להשתמש במרכאות (") על מנת לציין ציטוט. אפשר להשתמש בתבנית "בקטע נאמר / נכתב ....."

הסבר – הסבר את הציטוט במילים שלך וכיצד הוא קשור ל הזכות / עיקרון / מובן שציינת בראשית התשובה. למשל: "מהציטוט אנו מבינים שהזכות שנפגעה היא הזכות לחופש הביטוי שכן שללו לאדם את היכולת לבטא את דעותיו כפי שהתבטאו במחזה שכתב".

 

 

שאלה לדוגמא (מהשאלות שתורגלו בכיתה בשנה שעברה):

1.       מנתונים שפורסמו לאחרונה ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נראה כי השכר הממוצע של נשים במשק נמוך בכ-30% מהשכר של גברים במשרות דומות.

כאשר נשאל נציג הלמ"ס בנושא הוא הסביר כי "חוק שכר שווה לעובד ולעובדת" קובע שעל עבודה שווה אצל אותו המעסיק יש לשלם שכר שווה לגבר ולאישה, אולם בממוצע נשים עובדות פחות שעות מגברים, וזו הסיבה ששכרן נמוך יותר.

 

ציין והצג את המובן של השוויון (שוויון פורמלי או שוויון מהותי) שבא לידי ביטוי בדברי נציג הלמ"ס.

הסבר כיצד מובן זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

ציין: ________________________________________________________________

הצג: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

צטט: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________

הסבר: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

2.       על פי החוק בישראל, זכאים להצביע לכנסת רק אזרחים ישראלים שחיים בארץ ואזרחים בעלי תפקיד ממלכתי השוהים בחוץ לארץ. חברי כנסת מבקשים לקדם הצעת חוק ולפיה גם אזרחים ישראלים שחיים מחוץ למדינה יוכלו להצביע בבחירות לכנסת במדינות שבהן הם מתגוררים. לטענת יוזמי הצעת החוק, כיום נשללת מאזרחים אלה הזכות להצביע, ונמנעת מהם היכולת להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בישראל.

המתנגדים להצעה טוענים שאין לשנות את החוק הקיים, כי האזרחים החיים בארץ ממלאים את חובותיהם למדינה, ורק הם מושפעים ישירות מקבלת ההחלטות של הנבחרים, בניגוד לאזרחים שחיים מחוץ למדינה.

 

-          ציין והצג את המדיניות (העדפה מתקנת, הבחנה, אפליה) שעליה מתבסס החוק הקיים, לטענת המתנגדים להצעת החוק.

הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטע.

ציין: ________________________________________________________________

הצג: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

צטט: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________

הסבר: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Comments