כיצד לענות על שאלת אירוע

 הסבר מפורט בקובץ המצורף. 

Comments