מהי מדינה, מדינת לאום והאמנה החברתית

5 תנאים לקיום מדינה: 

1. אוכלוסיה – לכל מדינה יש אוכלוסיה קבועה – אזרחים ותושבי קבע שגרים בה אשר כפופים לחוקיה.

2. טריטוריה – לכל מדינה שטח מוגדר בגבולות. הגבולות יכולים להיות: יבשתיים, ימיים או אוויריים, והשטח לא חייב להיות רצוף.

3. שלטון – גופים אשר מנהלים את ענייני המדינה ( פרלמנט, משטרה, צבא וכו').

4. ריבונות – היותה של המדינה עצמאית ולא כפופה למדינה אחרת בניהול ענייני הפנים והחוץ שלה.

5. הכרת בין לאומית – מדינות אחרות ו/או האו"ם מכירים בעצמאותה של המדינה, והמדינה מממשת הכרה זו ביחסים דיפלומטיים, הסכמי סחר וכו'.

מדינת הלאום

קבוצה אתנית ולאום

קבוצה אתנית - קבוצה של אנשים בעלי יסודות משותפים שאינם פרי בחירה (שפה, תרבות ועוד). קבוצה זו אינה שואפת להגדרה עצמית במסגרת מדינה ריבונית. למשל : הדרוזים בארץ, היהודים בארה"ב ועוד.

לאום - קבוצה של חברים בעלי זהות משותפת (פרי בחירה או אינם פרי בחירתם) השואפים להגדרה עצמית במסגרת מדינה ריבונית. דוגמאות: הבאסקים בספרד, הצ'צ'נים ברוסיה ועוד.

לאום אתני ולאום פוליטי

לאומיות אתנית - קבוצה בעלת זהות משותפת שאינה פרי בחירה (שפה, תרבות, מוצא, היסטוריה). קבוצה זו שואפת להגדרה עצמית. מדינה שכזו תשים דגש על מאפייני הקבוצה ; כלומר על דתם, שפתם, מוצאם היסטוריה שלהם ועוד. למשל : ישראל, יפן ועוד.

לאומיות פוליטית - קבוצה בעלת יסודות משותפים שהם פרי בחירה (ערכים אידיאולוגים, יסודות אתניים), כמו ערכים ואידיאולוגיה, השואפת להגדרה עצמית. מדינת הלאום הפוליטי תשים דגש על הערכים המשותפים לכל תושביה, כגון: צרפת, ארה"ב, טייוואן ועוד.

סוגים שונים של מדינות לאום.

  1. מדינת לאום אתנית-תרבותית - מדינה הכוללת לאום אחד מרכזי, ולרוב יש גם מיעוטים בגודל משתנה במדינה. המדינה משקפת באופיה, בהתנהלותה, בשלטון ובמרחב הציבורי שלה את המאפיינים של הלאום המרכזי. מדינה זו מבוססת על לאומיות אתנית. .
  2. מדינות דו לאומיות - מדינה בעלת שתי קבוצות לאומיות המהוות רוב במדינה. כמו למשל : בלגיה.
  3. מדינות רב לאומיות - מדינה השייכת למספר רב של עמים. הסמלים ייצגו את הלאומים המרכזים. למשל : שוויץ, יוגוסלביה לשעבר.
  4. מדינת כלל אזרחיה -מדינה שסמליה, מאפייניה והשלטון בה מזוהים עם כל אזרחי המדינה, ללא קשר למוצאם או לקבוצות האתניות בה. המדינה מדגישה את ערך השוויון ואת האידיאולוגיות המשותפות לכל. מדינה זו מבוססת על לאומיות פוליטית.  .האמנה החברתית

הסכם לא כתוב בין בני האדם לעצמם בו הם מבקשים לצאת מה"מצב הטבעי", בו כל "דאלים גבר" ולהקים יחד מדינה.

המדינה תגן על האזרחים מפני איומים מבחוץ ומפני סכסוכים פנימיים, ובתמורה האזרחים מוותרים על חלק מהחופש שלהם ומצייתים לחוקי המדינה.


סיכמה: שקד שמאי
Comments