שני מובנים לדמוקרטיה

כדי להבין רעיון מורכב כמו "דמוקרטיה", נבחין בין שני היבטים שונים שלה, שיחד יוצרים תמונה מלאה:

דמוקרטיה פורמאלית / דמוקרטיה כצורת ממשל
זוהי דמוקרטיה ניהולית, אשר שמה דגש על הכללים והנהלים לניהול משטר דמוקרטי,
כמו : 
בחירות, הפרדת רשויות, עקרון הכרעת הרוב, ציות לחוק, שוויון בפני החוק וכו'.

דמוקרטיה מהותית / דמוקרטיה כהשקפת עולם או כערך
זוהי דמוקרטיה אשר שמה דגש על הערכים הניצבים בבסיס השיטה הדמוקרטית,
כמו: האדם במרכז, פלורליזם, סובלנות, הגנה על זכויות האדם וכו'.
Comments