תנאים לקיום בחירות דמוקרטיות

הגדרה: אקט (מהלך) מחזורי בו אזרחי המדינה מגיל מסוים מצביעים ומעניקים מנדט לנציגים שינהלו את המדינה בשמם ולמענם. 

כדי שהבחירות יהיו דמוקרטיות, חייבים להתקיים 5 תנאים:

(ראשי תיבות כ"ח מש"ה): 

כלליות- כל האזרחים בעלי זכות ההצבעה יכולים לבחור.

חשאיות- רק הבוחר יודע למי הצביע.

מחזוריות- הבחירות מתקיימות מידי תקופה קבועה. 

שוות- כל קול שווה לאחר, ולכל מצביע קול אחד.

התמודדות חופשית- כל מי שמבקש יכול להתמודד בבחירות, וכן צריך שיהיו כמה מתמודדים.


כמה מושגים קשורים:

מנדט (מילולית)- אישור, היתר לזמן מוגבל.
מנדט (בישראל)- מספר מצביעים מסוים שמעניק מושב בכנסת.
אחוז החסימה- אחוז מסוים מכלל המצביעים שעל מפלגה לקבל כדי להיכנס לכנסת (בישראל 2%).

(שחר קרידי)

Comments