עקרון זכויות האדם והאזרח

את הנושא פתחנו עם הסרטון הבא: